Beskärning

BESKÄRNING

 

 

Fruktträd

Uppbyggnadsbeskärning av nyplanterade träd. Bör göras en gång om året i 3- 4 år efter planteringen. Uppbyggnadsbeskärningen lägger grunden för ett både estetiskt tilltalande och funktionellt fruktträd.

 

Beskärning med syfte att få/bevara vackra, friska, lagom stora träd med god frukt. Görs ofta en gång om året.

 

Prydnadsträd

Uppbyggnadsbeskärning av nyplanterade träd. Ger bra förutsättningar för vackra träd med lång livslängd. Beskärningen startar när träden är etablerade, ca 1-2 år efter planteringen.

 

Underhållsbeskärning vid behov. Görs t ex för att begränsa trädets storlek eller ta bort felväxande eller döda grenar.

 

Bärbuskar

Gallring av grenarna för att få en livskraftig buske med goda bär.

 

Prydnadsbuskar

Formklippta buskar beskärs för att bibehålla sin form och täta grönska, friväxande buskar gallras för att en ständig föryngring ska ske med plats för nya grenar att växa upp.

 

Vissa prydnadsbuskar kan ibland behöva en totalföryngring då de vuxit sig för stora och risiga. De kan då tas ned ända till marken för att sedan komma tillbaka som en ny och fräsch buske.

 

Häckar

Uppbyggnadsbeskärning för att få en tät och välförgrenad häck ända nedifrån marken. (Ska inte göras med alla häckar!)

 

Beskärning av formklippta häckar för att de ska fortsätta vara täta och jämna och inte bli bredare eller högre än önskat.

 

Gallring av friväxande häckar för att en ständig föryngring ska ske med plats för nya grenar att växa upp.

 

Vissa häckar kan föryngras helt eller delvis om de vuxit sig för stora och glesa. Nya fräscha grenar får då ljus och utrymme att växa upp.

 

Rosor

Buskrosor och rabattrosor beskärs i april eller början av maj.

 

Klätterväxter

De flesta klätterväxter, t ex klematis, beskärs på våren.

 

 

TRÄDFÄLLNING

Vi kan fälla träd på din tomt, motorsågsbehörighet AB finns. Ta först reda på om det är tillåtet att fälla träd på din tomt! En detaljplan eller K-märkning kan begränsa vad du får fälla för träd på din tomt. Ta kontakt med stadsbyggnadskontoret/bygglovsenheten hos din kommun.

 

 

 

 

 

 

RUT-avdrag

 

All beskärning ger rätt till RUT-avdrag för privatpersoner!

 

RUT berättigar till 50% skattereduktion på beskärningstjänster och görs redan på fakturan. Om du är under 65 år kan du få avdrag upp till 25 000 kr per person och år. Om du har fyllt 65 år vid årets ingång kan du få avdrag upp till 50 000 kr per person och år.

 

Bortforsling av trädgårdsavfall berättigar inte till RUT-avdrag.

 

Se länk för info om RUT-avdrag för trädgårdstjänster hos Skatteverket